Standard Pakken

Pris: kr. 6.500,-

Består av følgende:

Produksjon av en egen WEB portal, som presenterer og informerer om klubbens fotballskole.
Dette gjøres under klubbens eget tildelte domene fra oss: www.fotballskoler.no/<klubbnavn>

WEB portalen kan produseres raskt, normalt i løpet av 1-3 dager i samarbeid med den/de ansvalige i klubben.

Portalen vil bl.a. innholde ett elektronisk påmeldingskjema som alle spillere/foresatte skal benytte for å registrere sin deltagelse. (Ønsket informasjon i påmeldingskjema avtales nærmere. Innholdet kan være individulet for den enkelte klubb, hva det er behov for å motta informasjon om.)

Utsending av automatisk påmeldingsbekreftelse til deltagerne via E-post er inkludert!

Det lages en påmeldingsrapport i Excel med ulike filter funksjoner, som sendes til de ansvarlige i klubben minst en gang pr. uke (E-post). Dette gjøres frem til påmeldingsfristen er over, som på det tidspunktet blir endelig påmeldingsliste.

Klubbens ansvarlige får tilgang til en egen link som vil kunne vise alle bevegelser i påmeldingsprosessen LIVE!! (I sanntid)

Består av 3 evt. 4 linker: “Startside” – “Påmelding” – “Kontakt oss” og evt. “Registrerte spillere” Se referanse WEB sidene hvordan disse har valgt å løse dette.

NB!! All informasjon som skal legges ut må selv skrives, og sendes elektronisk i tekstformat til oss.

Tilleggstjenester:

Hvis klubben arrangerer flere enn en fotballskole, som skal inngå i samme portal og gir en forlenget
påmeldingsperiode, tilkommer kr. 1.500,- i tillegg pr. fotballskoleuke som man ønsker bistand til.
Dette utover registrering for “en fotballskoleuke” som ligger i standard pakken.

Prisen er publisering pr. bildegalleri – opptil 200 bilder
(Tilsendt CD med bilder, alternativt bilder sendt via   E-post fra nåværende eller tidligere fotballskoler.)
Pris: kr. 300,-

Prisen er pr. ekstra link med annen informasjon.
Dette utover innholdet i standard pakkens beskrivelse.
Pris: kr. 200,-

Priser på tjenester ut over dette, tas etter nærmere avtale!